Skip to main content

Filosofie

Architectuur speelt een ongekende belangrijke rol in ons leven.
Voor ons bestaat de opdracht van een architect in de eerste plaats erin om de dromen, wensen en verlangens van de bouwheer zo goed mogelijk om te zetten in volumes, vormen, technieken en materialen. Hierbij wordt de persoonlijke uitstraling en de stijl van de bouwheer gerespecteerd en aangevuld met de algehele knowhow van ons als architect. Deze knowhow omvat ondermeer functionaliteit, esthetiek, energieverbruik, technieken, het gebruik van duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen en de prijs/kwaliteit verhouding.
De architect is een contactpersoon, een tussenpersoon, die luistert naar de bouwheer en hem loodst door de vele wetten, regelgevingen en voorschriften. Hij waakt er tevens ook over dat kostprijs, termijn en reglementen gerespecteerd worden. Kortom, de architect behartigt de belangen van de bouwheer gedurende het volledige bouwproces. Hiervoor is een relatie met wederzijds respect tussen bouwheer en architect essentieel en een goede communicatie is noodzakelijk voor een vlot verlopend bouwproces.
Ieder bouwproces is telkens uniek. Elk terrein of bestaand gebouw heeft immers zijn eigen karakteristieken (grootte, oriëntatie, samenstelling,…) en elke bouwheer heeft zijn eigen wensen en middelen. Elke opdracht wordt dus als maatwerk behandeld.
Ook de offerte wordt op deze manier opgevat; na een vrijblijvend verkennend gesprek met de opdrachtgever, stellen wij een gedetailleerde offerte op waarbij gespecificeerd wordt welke taken al dan niet in onze opdracht begrepen zijn. Dit kan gaan van een minimale opdracht, op basis van de wettelijke en deontologische normen, tot een volledige opdracht.
Een terugkomende factor is wel dat er steeds voldoende tijd wordt geïnvesteerd in de ontwerpfase. Door in de beginfase te werken met ontwerpvarianten wordt het inzicht in de gevoeligheden en aandachtspunten van onze klant groter. Hierdoor groeit ontwerp gedurende de diverse ontwerpbesprekingen, om uiteindelijk tot een definitief ontwerp te komen dat volledig beantwoordt aan de wensen van de opdrachtgever.
In het ontwerpproces is de architect niet alleen de “creatieve bemiddelaar” maar ook coördinator, technisch deskundige en raadgever die aan de bouwheer zijn ervaring en professionalisme ter beschikking stelt.
Er bestaat geen standaard formule voor architectuur. Architectuur wordt bekomen samen met de verschillende bouwpartners, het resultaat is “het antwoord” dat de verschillende belangen van de bouwpartners verenigt.
Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via het formulier of het telefoonnummer op de contactpagina en laat u verrassen door onze snelle en correcte aanpak en concurrentiele prijzen.